The relationship between physical work and the height premium: Finnish evidence

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Böckerman, Edvard Johansson, Urpo Kiiskinen, Markku Heliövaara
Förläggare: North-Holland
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Economics and Human Biology
Volym: 8
Nummer: 3

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 08:40