A note on the impact of hours worked on mortality in the OECD

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson
Förläggare: ETLA
Publiceringsår: 2003

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 06:46