Do established health-related quality-of-life measures adequately capture the impact of chronic conditions on subjective well-being?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Böckerman Petri, Johansson Edvard, Saarni Samuli
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Health Policy
Volym: 100
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 91
Artikelns sista sida, sidnummer: 95

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 05:30