Job security and employee well-being: Evidence from matched survey and register data

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas, Edvard Johansson
Förläggare: North-Holland
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Labour Economics
Volym: 18
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 547
Artikelns sista sida, sidnummer: 554

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 02:59