Economic inequality and population health: looking beyond aggregate indicators

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Böckerman, Edvard Johansson, Satu Helakorpi, Antti Uutela
Förläggare: Blackwell Publishing Ltd Oxford, UK
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Sociology of Health and Illness
Volym: 31
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 422
Artikelns sista sida, sidnummer: 440

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 09:30