Job satisfaction in Finland: Some results from the European Community household panel 1996-2001

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson
Förläggare: ETLA: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Publiceringsår: 2004

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 03:14