The entrepreneur's initial contact with a venture capitalist: why good projects may choose to wait

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Berglund, Edvard Johansson
Förläggare: Svenska handelshögskolan
Publiceringsår: 1999
ISBN: 951-555-607-4

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:47