The physical strenuousness of work is slightly associated with an upward trend in the BMI

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Böckerman, Edvard Johansson, Pekka Jousilahti, Antti Uutela
Förläggare: Pergamon
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Social Science & Medicine
Volym: 66
Nummer: 6

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 07:59