A note on the impact of hours worked on mortality in OECD countries

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: European Journal of Health Economics
Volym: 5
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 335
Artikelns sista sida, sidnummer: 340
eISSN: 1618-7601

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:30