An expenditure-based estimation of self-employment income underreporting in Finland

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson
Förläggare: Svenska handelshögskolan
Publiceringsår: 2000
ISBN: 951-555-656-2

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:48