An estimate of self-employment income underreporting in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson
Förläggare: Nordic Journal of Political Economy
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Nordic Journal of Political Economy
Volym: 31
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 99
Artikelns sista sida, sidnummer: 110

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 02:50