The association of alcohol dependency with employment probability: evidence from the population survey ‘Health 2000 in Finland’

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson, Hannu Alho, Urpo Kiiskinen, Kari Poikolainen
Förläggare: John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, UK
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Health Economics
Volym: 16
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 653
Artikelns sista sida, sidnummer: 761

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 07:37