New evidence on cross-country differences in job satisfaction using anchoring vignettes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nicolai Kristensen, Edvard Johansson
Förläggare: North-Holland
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Labour Economics
Volym: 15
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 96
Artikelns sista sida, sidnummer: 117


Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 03:52