Does a slump really make you thinner? Finnish micro-level evidence 1978-2002

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Böckerman P, Johansson E, Helakorpi S, Prättälä R, Vartiainen E, Uutela A
Förläggare: John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, UK
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Health Economics
Volym: 16
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 107

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:04

Dela länk