Alcohol-related mortality, drinking behavior, and business cycles: Are slumps really dry seasons?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson, Petri Böckerman, Ritva Prättälä, Antti Uutela
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: European Journal of Health Economics
Volym: 7
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 212
Artikelns sista sida, sidnummer: 217
eISSN: 1618-7601

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 08:08