"Du skämmer ut mig i mina vänners ögon".: Om en ung kvinnas sexuella handlingsutrymme på 1980-talet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund
Förläggare: Åbo Akademi - etnologi och folkloristik
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 97
Artikelns första sida, sidnummer: 213
Artikelns sista sida, sidnummer: 238
eISSN: 0302-2447


Abstrakt

Syftet i denna artikel är att analysera
hur den sexuella frigörelsen tar sig uttryck i Agnes berättelse om föräldrarnas
övervakning av hennes sexuella handlingsutrymme. Analysen bygger på en intervju som är gjord med Agnes som var ung på 1980-talet. Centrala frågor är: Har den
yngre och den äldre generationen anammat den sexuella frigörelsen på samma
sätt? Hur mycket av skammen, det nedtystade och det dolda finns kvar i relationen
till sex då hon tänker tillbaka och berättar om sin ungdomstid? Jag kommer att studera
om och i så fall på vilket sätt, en föräldrageneration och en yngre generation upplevde
denna reglering av sex på ett likartat sätt i relation till skam. Generation,
makt, skam och heder är av denna orsak centrala kategorier och teoretiska begrepp
i artikeln.


Nyckelord

cultural analysis


Dokument


Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 03:22