Folkfest i matens tecken: Skördefesten på Åland som upplevelsekultur och (lokal)turism

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanne Österlund-Pötzsch
Redaktörer: Yrsa Lindqvist, Susanne Österlund-Pötzsch
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Jordnära. Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN: 978-951-583-430-0
ISSN: 0039-6842


Abstrakt

Mycket av framgången av Ålands populära skördefest tycks ligga i dess jordnära och folkliga format. Skördefesten tilltalar en bred målgrupp, både inbitna entusiaster av närproducerad mat och de som gärna ägnar en eftermiddag år lokalturism. I denna artikel analyseras Ålands skördefest utgående ifrån begreppet "jordnära".


Nyckelord

Branding, festivals, Food Culture, Island Studies

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 03:39