Gångarter och gångstilar.Rum, rytm och rörelse till fots

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Susanne Österlund-Pötzsch
Publication year: 2018
Publisher: Makadam
ISBN: 978-91-7061-264-0


Abstract

 Hur, var, när och varför vi går säger mycket om vem vi är. Gående är en vardaglig och ofta oreflekterad aktivitet, men kan även vara en betydelsebärande handling. Vad det betyder att gå kan variera avsevärt beroende på tid och plats. Samtidigt är våra rörelsemönster ett av våra främsta sätt att uppleva och få information om omvärlden.


I denna studie lyfts gående fram som en central kulturell praktik via ett rikt material med betoning på nordiska förhållanden. Finns det ett nordiskt sätt att gå, vad är en turistisk gångart, vilka förhållanden finns mellan ritual och gående, har gående en minnesbärande och narrativ potential – är några av frågorna som diskuteras. Genom att uppmärksamma gående som upplevelse och uttrycksform framträder olika förhållningssätt till rumslighet och tid, inte minst vad gäller kollektiva och personliga minnen.


Keywords

Creativity, Everyday life, Everyday practices, mobility, Movement, Outdoor life, Pilgrimage, Rhythm, Ritual, Staircases, Tourism, Walking

Last updated on 2020-30-05 at 05:54