Terminologie unter der Lupe : vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christer Laurén, Johan Myking, Herbert Picht, Anita Nuopponen, Nina Pilke, Renate Bekmann-Appelqvist, Gerhard Schildberg-Schroth
Redaktörer: Christer Laurén, Johan Myking, Herbert Picht, Anita Nuopponen, Nina Pilke, Renate Bekmann-Appelqvist, Gerhard Schildberg-Schroth
Förlagsort: Wien
Publiceringsår: 1998
Förläggare: TermNet
Seriens namn: IITF
Nummer i serien: 9
ISBN: 3-91010-22-X


Nyckelord

cultural studies

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 06:16