Språklig medvetenhet i språkbadsundervisning - en pilotstudie

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mari Bergroth
Publiceringsår: 2009
Förläggare: Vakki Publications 2
Moderpublikationens namn: Kieli ja valta : Språk och makt = Sprache und Macht = Language and power : Vakki symposium XXIX
ISBN: 978-952-476-288-5
ISSN: 1797-6146


Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:51