Elevens kunskapsstrukturer – forskarens tolkningsmöjligheter som utmaning

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bergroth Mari, Hirvonen Pia
Redaktörer: Eronen Maria, Marinella Rodi-Risberg
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Vakki Publications 2
Moderpublikationens namn: Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Perspektivität als Herausforderung
Seriens namn: VAKKI Publications
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 36
Artikelns sista sida, sidnummer: 47
ISSN: 2242-6841

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 04:10