Kielikylpyopetuksen tutkimustuloksia Suomessa.

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Bergroth Mari, Björklund Siv
Editors: Tainio Liisa, Harju-Luukkainen Heidi
Publication year: 2013
Publisher: Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Book title: Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi/Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden
Title of series: Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan julkaisuja
Volume number: 62
Start page: 91
End page: 114
ISSN: 1458-1094

Last updated on 2020-25-01 at 04:06