Kultur och kognition - den språkvetenskapliga bron

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christopher M. Schmidt
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f. Åbo
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 77
eISSN: 0015-248X


Nyckelord

cognitive linguistics

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 03:03