Expensive living and costly entertainment: Britons as aspiring consumers in Jamaica c. 1750-1810

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Sundelin
Förläggare: Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Antal sidor: 250
ISBN: 978-951-765-907-9
eISBN: 978-951-765-908-6

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 07:01

Dela länk