Succesfuldt regionalt skoleløft i Finland - et vedvarende og koordineret flerfagligt lederskab

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michael Uljens, Rolf Sundqvist, Ann-Sofie Smeds-Nylund
Redaktörer: Dion Sommer, Jacob Klitmöller
Förlagsort: Copenhagen
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Hans Reitzels Forlag
Moderpublikationens namn: Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse.
Artikelns första sida, sidnummer: 313
Artikelns sista sida, sidnummer: 336
ISBN: 9788741271644


Abstrakt

Undervisningsmæssigt lederskab med
henblik på skoleudvikling er hurtigt ved at tiltrække sig stadig større
interesse i de nordiske lande. Nyere initiativer – der nogle gange har været forskningsbaserede,
andre gange evidensbaserede – fokuserer typisk på enkelte skoler, men kan også
være regionale eller endda nationale. Nationale politikker kan igen være
knyttet til internationale trends, politikker og praksisser (Moos et al.,
2017). Disse transnationale politikker domineres i dag af neoliberale
præstationsorienterede ideer (Steiner-Khamsi, 2017; Landahl, 2017). I mange
lande hævdes det i øjeblikket, at en konkurrenceorienteret politik understøttet
af et evidenslederskab vil kunne forbedre elevers skolepræstationer i
internationale test. Denne påstand er dog tvivlsom. Eksempelvis har Sverige i en
længere periode ha! en neoliberal skolepolitik, inklusive privatisering, uden
at have været i stand til at vende tendensen i retning af dårligere skoleresultatet,
som det var hensigten. Det er også almindelig kendt, at Finland har været et
højt præsterende land i fx PISA uden
at have indført de
konkurrencepolitikker, som OECD har anbefalet, og Sverige altså har
implementeret (Uljens, Wolf & Frontini, 2016). Samlet set er dette et
vidnesbyrd om, at transnationale politikker tolkes forskelligt i forskellige
lande, og frem for alt viser disse resultater, at OECD’s anbefalinger med
henblik på en forbedring af testresultaterne ikke nødvendigvis fungerer som
forventet – de lande, der følger dem, opskoleresultatet, når ikke altid bedre
resultater, mens de lande, der ikke følger den anbefalede politik, kan opvise gode
præstationer. Et andet bekymrende aspekt af disse målinger er, at de primært
har fokuseret på variationen mellem lande
og dermed fjernet
opmærksomheden fra to vigtige aspekter, nemlig forståelsen af den eksisterende
variation inden for et lands grænser
og af forandringer over tid i de enkelte lande. I et forsøg på at råde bod på disse
mangler vil vi i dette kapitel beskrive en tidligere lavt præsterende region i
Finland, der senere kunne opvise markante forbedringer med hensyn til elevpræstationer.
Denne udvikling skyldtes i høj grad et koordineret og vedvarende flerfagligt
lederskab, der viste tillid til læreres, skolelederes og administratorers
professionalisme.


Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 02:53