Finland inför öppna alternativ. Recension av Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (red.): Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017. SLS, Helsingfors 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 2018
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 78
Artikelns sista sida, sidnummer: 80


Dokument


Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:38