Finland inför öppna alternativ. Recension av Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (red.): Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017. SLS, Helsingfors 2017

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johanna Wassholm
Publication year: 2018
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 6
Start page: 78
End page: 80


Documents


Last updated on 2020-30-09 at 04:36