NetControl4BioMed: A pipeline for biomedical data acquisition and analysis of network controllability

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Krishna Kanhaiya, Vladimir Rogojin, Keivan Kazemi, Eugen Czeizler, Ion Petre
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: BMC Bioinformatics
Volym: 19
Nummer: 185 : suppl 7

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 04:48