Loneliness amongst older people in Europe: a comparative study of welfare regimes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrica Nyqvist, Mikael Nygård, Thomas Scharf
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Journal of Ageing
Volym: 16
Artikelns första sida, sidnummer: 133
Artikelns sista sida, sidnummer: 143
eISSN: 1613-9380


Nyckelord

Comparative research, European, loneliness, older people

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:14