Det kyrkliga språket i teori och praxis

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peder Thalén, Marie Rosenius, Thomas Girmalm, Erik Eckerdal, David Willgren, David Wiljebrand, Tord Larsson
Redaktörer: Marie Rosenius
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Umeå universitet
Seriens namn: Studia Theologica Practica Umensia
Volym: 1
ISBN: 978-91-7601-805-7
ISSN: 2002-777X

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 03:54