Skeppsdagboken som nautisk fästpunkt och resevittnesbörd: En källkritisk studie med särskilt fokus på finländska förhållanden

G3 Licentiatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2013
Antal sidor: 302

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 02:59