Skeppsdagboken som nautisk fästpunkt och resevittnesbörd: En källkritisk studie med särskilt fokus på finländska förhållanden

G3 Licentiate thesis


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Westerlund
Publisher: Åbo Akademi
Place: Åbo
Publication year: 2013
Number of pages: 302

Last updated on 2020-28-05 at 05:46