Cu(HBTC)(4,4′-bipy)·3DMF nanorods supported on platinum electrode as an electrochemical sensing platform for efficient vitamin B12 detection

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Perumal Manivel, Kanagaraj Madasamy, Vembu Suryanarayanan, Noel Nesakumar, Arockia Jayalatha Kulandaisamy, Murugavel Kathiresan, Marimuthu Parthiban, David Velayutham, Kun Mu Lee
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers


Senast uppdaterad 2019-15-11 vid 03:51