Sjöhistoria för släktforskare: Unikt material i Sjöhistoriska institutets samlingar

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Suomen Sukututkimusseura
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Sukutieto
Volym: 21
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 15
Artikelns sista sida, sidnummer: 18

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:01