Vittert om fartygsnamn. [Recension av] Schybergson, Anita: Adonis och Aallotar. Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv, SLS 2012, 181 s.

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Skärgård
Volym: 35
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 56
Artikelns sista sida, sidnummer: 57

Senast uppdaterad 2019-16-11 vid 04:03