Magnum opus om Raumosjöfartens historia. [Recension av] Vartiainen, Hannu: Rauman merenkulun historia. Rauman merimuseo 2016, 606 s.

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Skärgård
Volym: 39
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 47

Senast uppdaterad 2019-18-11 vid 03:30