Sjöhistorisk skattkammare

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Skärgård
Volym: 26
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 88

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 05:27