Nedkom i finska skärgården

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Skärgård
Volym: 27
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 74
Artikelns sista sida, sidnummer: 85

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:31