Sommargäster

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Redaktörer: Henry Forssell
Förläggare: Skärgårdscentrum Korpoström
Publiceringsår: 2006
Moderpublikationens namn: Strandhugg
Artikelns första sida, sidnummer: 26
Artikelns sista sida, sidnummer: 28
ISBN: 952-99662-0-2

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 05:14