Förord

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Redaktörer: Marie Rosenius
Förlagsort: Umeå
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Umeå universitet
Moderpublikationens namn: Det kyrkliga språket i teori och praxis
Seriens namn: Studia Theologica Practica Umensia
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 8
ISBN: 978-91-7601-805-7
ISSN: 2002-777X

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 04:00