Om konsten att konservera en hustru - Sigyn och hennes redare Sjöhistoriska museet

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Skärgård
Volym: 31
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 32
Artikelns sista sida, sidnummer: 37

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 03:48