Loggbok: Bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 1936-2006

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Westerlund
Publication year: 2006
Publisher: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Title of series: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Number in series: 29
ISBN: 952-12-1803-7
ISSN: 1795-7478

Last updated on 2020-15-07 at 05:40