Maritimhistorisk konferens. Bottnisk kontakt XII: Huvudtema: Människan och havet. Skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Redaktörer: Kasper Westerlund
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Seriens namn: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 27
ISBN: 952-12-1301-9
ISSN: 1795-7478

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:18