Maritimhistorisk konferens. Bottnisk kontakt XII: Huvudtema: Människan och havet. Skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Westerlund
Editors: Kasper Westerlund
Publication year: 2005
Publisher: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Title of series: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Number in series: 27
ISBN: 952-12-1301-9
ISSN: 1795-7478

Last updated on 2020-04-08 at 06:04