Den finländska sjöfarten under autonomins tid

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Ålands emigrantinstitut
Moderpublikationens namn: 1809-2009: kontakter knyts, bryts, återknyts : contacts tied, untied, retied : konferensföredragen presenterade under riksomfattande XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte den 9-11 oktober 2009 i Mariehamn
Seriens namn: Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Nummer i serien: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 71
ISBN: 978-952-67684-3-4

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:53