Den finländska sjöfarten under autonomins tid

B3 Non-refereed conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Westerlund
Publication year: 2013
Publisher: Ålands emigrantinstitut
Book title: 1809-2009: kontakter knyts, bryts, återknyts : contacts tied, untied, retied : konferensföredragen presenterade under riksomfattande XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte den 9-11 oktober 2009 i Mariehamn
Title of series: Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Number in series: 4
Start page: 57
End page: 71
ISBN: 978-952-67684-3-4

Last updated on 2020-15-07 at 07:37