Prästutbildningen - legitimerade experter eller andliga ledare?

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Marie Rosenius
Publication year: 2016
Journal: Svensk kyrkotidning
Journal acronym: SKT
Volume number: 2
Start page: 42
End page: 46
eISSN: 0346-2153

Last updated on 2020-27-02 at 06:07

Share link