Eldsjälar och livsverk

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Skärgård
Volym: 41
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 70
Artikelns sista sida, sidnummer: 73

Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 05:05