Färjefart: Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Redaktörer: Kasper Westerlund
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Seriens namn: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 33
ISBN: 978-952-12-2568-0
ISSN: 1795-7478

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 03:01