Färjefart: Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Westerlund
Editors: Kasper Westerlund
Publication year: 2012
Publisher: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Title of series: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Number in series: 33
ISBN: 978-952-12-2568-0
ISSN: 1795-7478

Last updated on 2020-26-01 at 03:56